Miljøpolicy for helse, miljø og sikkerhet

Sikkerhet og bærekraftig utvikling er fundamentale verdier for AS TerJan. Derfor besluttet vi i 2022 at vi skulle sertifisere oss som miljøfyrtårn-bedrift.

Terjans intensjon er å påvirke omverdenen til å gjøre miljøbevisste valg, gjennom å motivere våre leverandører, samt bruke vår kunnskap til å oppnå rasjonell drift til det beste for miljøet.

Vi ønsker å forbedre bedriften gjennom å:

  • Aktivt følge utvikling og være åpen for miljøvennlige løsninger
  • Alltid overholde myndighetskrav og krav til bedriften
  • Ha ett stort fokus på sikkerhet i bedriftens lokaler
  • Forhindre belastning på det ytre miljøet
  • Kontinuerlig arbeide med forbedringer
  • Forhindre at produktene våre skader brukeren
  • Ta vare på bedriftens materiell og lokaler

Klima- og miljørapport 2022

wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger (1).png